Huishoudelijk reglement van PT4U Almere (Nicole de Haan)

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement heeft betrekking op de ruimte en lokatie die door PT4U Almere als werklocatie wordt gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de diensten zoals is overeengekomen met PT4U Almere. Leden van PT4U Almere zijn te gast op de werklocatie en hebben de plicht zich te gedragen en te handelen volgens het huishoudelijk reglement van de werklokatie. Kijk hiervoor op de website van de werklocatie. Hieronder het huishoudelijk reglement zoals dat geldt voor PT4U Almere.

1. Machtiging
Het abonnementsbedrag is actief wanneer het geld is bijgeschreven op de rekening van PT4U Almere of in contanten /is overhandigd en de client hiervoor een schriftelijk bewijs van heeft mogen ontvangen.

2. Persoonsgegevens
De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden van PT4U Almere gebruikt.

3. Kleding voorschriften
De client is verplicht in de sportruimtes correcte sportkleding te dragen zoals die gelden volgens de werklocatie van PT4U Almere.

4. Hygiëne
De Consument is verplicht zich te houden aan de regels die gelden volgens de werklocatie van PT4U Almere.

5. Overlast
Het is verboden om drugs en/of andere bij de wet verboden middelen te gebruiken en/of te verhandelen in of om de sportschool. Het is niet toegestaan om je vingerscan te gebruiken voor de toegang van iemand anders. Schreeuwen tijdens de training of gewichten hard op de grond laten vallen wordt beschouwd als overlast, beschadigt de materialen en stoort andere leden. Bij het niet naleven van bovenstaande regels wordt de overeenkomst per direct opgezegd zonder enige vorm van restitutie van het abonnementsbedrag. Telefoongebruik in de trainingsruimten is beperkt toegestaan. Ook dien je gewichten en andere trainingsmaterialen na gebruik of training steeds op te bergen op de daarvoor bestemde plaatsen. Je dient je aan de aanwijzingen van de medewerkers van de werklokatie te houden. Het is niet toegestaan consumpties van buiten het centrum mee te nemen met uitzondering van een bidon. Gebruik de lockers om je spullen op te bergen. Er mogen geen jassen tassen en dergelijke worden meegenomen naar de trainingsruimtes.

6. Minimale leeftijd
De minimale leeftijd om gebruik te kunnen/mogen maken van de diensten van PT4U Almere is 18 jaar.

7. Openingstijden
Je kunt alleen gebruik maken van alle faciliteiten bij een geldige overeenkomst met PT4U Almere of de werklocatie binnen de door de werklocatie gestelde openingstijden via de vingerscancontrole. Zowel PT4U Almere als de werklokatie is ten allen tijden gerechtig de openingstijden, lesroosters en huisregels te wijzigen.

11. Gedrag
Indien de client zich zodanig gedraagt dat van PT4U Almere en/of de Directie van de werklocatie redelijkerwijs niet gevergd kan worden dat zij het lidmaatschap/overeenkomst continueert, behoudt PT4U Almere en de Directie van de werklocatie zich het recht voor om het lidmaatschap/overeenkomst van de client met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder restitutie van het overeengekomen termijn/overeenkomen bedrag.

12. Overtreding
PT4U Almere behoudt zich te allen tijden het recht voor om een ieder die de regels niet(volledig)naleeft, afhankelijk van de soort overtreding, voor bepaalde of onbepaalde tijd de diensten zoals overeengekomen met PT4U Almere per direct te beëindigen zonder enige vorm van restitutie van reeds betaalde gelden.

13.Overige bepalingen
In alle gevallen en/of situaties waarin het Huishoudelijk Reglement van PT4U Almere en de werklocatie niet voorziet is de beslissing van PT4U Almere bindend.

14. Overeenkomst
Je verklaart door ondertekening van je overeenkomst de inhoud van de algemene voorwaarden en het Huishoudelijk Reglement van PT4U Almere en de werklocatie te kennen en deze na te zullen leven.

Ik wil AFVALLEN
 
Groente en fruit

Snel contact

Invalid Input
Invalid Input
Selecteer minimaal 1 keuze
Onjuist e-mail adres. Invullen e-mail adres is verplicht.
Ongeldig telefoonnummer.
Spam Controle
Refresh Ongeldige/onjuiste invoer.

 

Boek hier je PROEFLES

PT4U Almere

Werklokatie:

Edvard Munchweg 123
1328 MK Almere

06-48117958

Bekijk onze promo-video!

Download onze nieuwste flyer!

recensies