Nieuwe Gezondheid

 

PERSBERICHT
Nicole de Haan - Ambassadeur NIEUWE GEZONDHEID -

Met deze nieuwe functie verbind ik me aan de doelen van het Nationaal Programma Preventie en ga mijn achterban achterban informeren, ondersteunen en stimuleren om de WHO beweeg- en preventie richtlijn toe te passen, de richtlijnen goede voeding toe te passen van de Gezondheidsraad en mensen zal inspireren om duurzame leefstijl veranderingen te maken.

Met het programma ‘Alles is Gezondheid’ zet het Nationaal Programma Preventie in op samenwerking met verschillende partijen waaronder maatschappelijke partners, gemeenten, en het bedrijfsleven. 2017 is het jaar dat Nieuwe Gezondheid inhaakt op deze beweging. 

Het Nationaal Programma Preventie - Alles is gezondheid is van mening dat de gezondheid van de mensen in Nederland nog veel beter kan. Het verbeteren van de gezondheid draagt bij aan een vitale maatschappij en een vitale economie. Een brede aanpak gericht op preventie essentieel is, waarbij de gezamenlijke inzet van maatschappelijke partners en overheid onmisbaar is. Nieuwe Gezondheid onderschrijft de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie - Alles is gezondheid, te weten; dat we de groei van het aantal chronisch zieken keren en gezondheidsverschillen tussen groepen mensen verkleinen.

Het bevorderen van de gezondheid van mensen en het voorkomen van chronische ziekten door een integrale aanpak in de omgeving waarin mensen wonen, werken en leren; een prominente plek voor preventie in de zorg-, welzijn-, sport- en onderwijs sector.

Elke 2 maanden reik ik vanuit Nieuwe Gezondheid, een leefstijl thema aan, om de achterban te informeren over gezondheidsbevordering, leefstijl als medicijn en healthy aging. 

Samen naar op weg naar een nieuwe gezondheid!

Ambassadeur Nieuwe Gezondheid

Nicole de Haan

Ik wil AFVALLEN
 
Groente en fruit

Snel contact

Invalid Input
Invalid Input
Selecteer minimaal 1 keuze
Onjuist e-mail adres. Invullen e-mail adres is verplicht.
Ongeldig telefoonnummer.
Spam Controle
Refresh Ongeldige/onjuiste invoer.

 

Boek hier je PROEFLES

PT4U Almere

Werklokatie:

Edvard Munchweg 123
1328 MK Almere

06-48117958

Bekijk onze promo-video!

Download onze nieuwste flyer!

recensies